Výsledky vyhľadávania

 1. MÁZIKOVÁ, Katarína - ANTALOVÁ, Renáta. Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 116-120.
  článok

  článok

 2. MUŽLAYOVÁ, Monika. Aplikácia kalkulačných metód v závislosti od typu podnikateľského procesu : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠTEFANATNÁ, Adriána. Manažérske účtovníctvo ako zdroj informácií v konkrétnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. KUĽHA, Jakub. Informácie manažérskeho účtovníctva pre riadenie podniku poskytujúceho ubytovacie služby : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠAHOVÁ, Simona. Analýza systému plánov a rozpočtov v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. ZEZULKOVÁ, Monika. Význam kalkulácií v hoteliérstve : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. MIČÍKOVÁ, Dominika. Sledovanie nákladov podľa stredísk - zodpovednostné strediská, ich tvorba, členenie, úlohy a hodnotenie výsledkov : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. TUČEK, Milan. Metodika a ciele manažérskeho účtovníctva v podniku so strojárenskou výrobou : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 9. ČERVENÝ, Martin. Náklady podniku. Podstata a členenie nákladov podľa základných kritérií ISO, so zameraním na vybranú prevádzkareň : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 10. ANTALOVÁ, Renáta. Decision-Making and Management in the Healthcare. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 10-14.
  článok

  článok