Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Renáta. Vplyv pandémie COVID-19 na slovenský cestovný ruch. In Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike : zborník abstraktov z vedeckého webinára = Proceedings of Abstracts from the Scientific Webinar. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-86-0, s. 11.
  článok

  článok

 2. DOMARACKÁ, Denisa - ANTALOVÁ, Renáta. Slovak Audit Firms and Their Membership in a Network. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Renáta. Slovenský cestovný ruch v období medzi druhou a treťou vlnou pandémie COVID-19. In Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania. webinár. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomiku, účtovnú prax, výskum a kvalitu vzdelávania : zborník vedeckých statí z vedeckého webinára = Proceedings of Scientific Papers from Scientific Webinar. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-87-7, s. 6-11. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. KOVÁCS, Ádám Péter. Význam analytickej evidencie v účtovníctve konkrétnej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. KUZMOVÁ, Lucia. Finančná analýza účtovnej závierky vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. PRIVALINCOVÁ, Barbora. Účtový rozvrh vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. BOŠKOVÁ, Marianna. Environmentálne nákladové účtovníctvo v podmienkach vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. LAKATOŠOVÁ, Nikola. Tvorba štandardov a ich vplyv na kvalitu bežného riadenia hospodárnosti : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. SZEKEREŠOVÁ, Miriam. Špecifiká riadenia zodpovednostných stredísk v podmienkach vybraného podniku poskytujúceho služby : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. POLIAKOVÁ, Katarína. Analýza ekonomickej štruktúry vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha