Výsledky vyhľadávania

 1. IVANČÍKOVÁ, Viktória. Špecifiká účtovania, oceňovania a vykazovania v spoločnosti obchodujúcej so stavebninami : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. GRIGOVÁ, Lucia. Proces tvorby a optimalizácie sortimentu výroby a objemu odbytu v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. LÁSZLÓOVÁ, Ildikó. Riešenie konkrétnych rozhodovacích úloh s využitím vhodných nástrojov poskytovaných manažérskym účtovníctvom : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. UHRINOVÁ, Lenka. Úlohy manažérskeho účtovníctva v procese riadenia zodpovednostných stredísk v podmienkach konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. RUSNÁK, Igor. Peňažné hotovosti účtovnej jednotky a ekvivalenty peňažných hotovostí : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. GAJARSKÁ, Natália. Duálna funkcia účtovníctva - porovnanie nástrojov a metodických postupov spracovania ekonomických informácií : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha

 7. ANTALOVÁ, Renáta. Decision-Making and Management in the Healthcare. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 10-14.
  článok

  článok

 8. ANTALOVÁ, Renáta. Riadenie nákladov a výnosov v zariadeniach nemocničnej starostlivosti. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 119-126 online.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 19, prezenčne 2]
 10. KUCHAROVÁ, Veronika. Tvorba a alokácia systému pre potreby riadenia a rozhodovania v podmienkach konkrétnej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha