Výsledky vyhľadávania

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 3. KAREŠ, Ladislav - FEKETEOVÁ, Renáta. Začíname s podvojným účtovníctvom : on-line kurz [elektronický zdroj]. Bratislava, [2011]. Dostupné na : <http://www.onlinekurz.sk/?p_id=onc_info&prod_id=14122>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Účtovníctvo B : cvičebnica. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 247 s. [19,67 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/89GiquHV5p> ISBN 978-80-8078-303-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. KOTRÍKOVÁ, Lucia. Vývoj účtovníctva od prvopočiatkov : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. KRÁLIKOVÁ, Martina. Vývoj právnej úpravy účtovníctva na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 44 s.
  kniha

  kniha

 7. FEKETEOVÁ, Renáta. Zmenky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a ich zobrazenie v účtovníctve podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 29-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Zmenky-v-dodavatelsko-odberatelskych-vztahoch-a-ich-zobrazenie-v-uctovnictve-podnikatelov/>
  článok

  článok

 8. BUCEKOVÁ, Barbora. Oceňovanie podľa US GAAP : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. CVEČKOVÁ, Katarína. Luca Pacioli a jeho odkaz súčasnej generácií účtovníkov : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. CZIBULOVÁ, Kristína. Teória účtovníctva v kontexte IFRS : diplomová práca. Škol. Renáta Feketeová. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha