Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav - FEKETEOVÁ, Renáta. Začíname s podvojným účtovníctvom : on-line kurz [elektronický zdroj]. Bratislava, [2011]. Dostupné na : <http://www.onlinekurz.sk/?p_id=onc_info&prod_id=14122>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SIVÁK, Rudolf et al. Slovník znalostnej ekonomiky. Vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. Bratislava : Sprint dva, 2011. 414 s. [40,28 AH]. Economics. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/es6dOJ1xdd> ISBN 978-80-89393-45-9. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 3. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  článok

  článok

 4. ŠLOSÁROVÁ, Anna et al. Účtovníctvo B : cvičebnica. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 247 s. [19,67 AH]. Ekonómia. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/89GiquHV5p> ISBN 978-80-8078-303-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. FEKETEOVÁ, Renáta. Kapitálovo-teoretické bilančné teórie. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. FEKETEOVÁ, Renáta. Teória účtovníctva v praxi. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-4]. VEGA 1/0284/08.
  článok

  článok

 7. DUBIELOVÁ, Veronika et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : marec 2010. 1/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 184 s. [6,4 AH]. ISSN 1335-5430.
 8. BOLGÁČ, Ján et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: september 2010. 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150 s., 4 AH]. ISSN 1335-5430.
 9. BOLGÁČ, Ján et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: december 2010. 4/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150] s. [4,5 AH]. ISSN 1335-5430.
 10. BOLGÁČ, Ján et al. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: jún 2010. 2/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150 s., 4,7 AH]. ISSN 1335-5430.