Výsledky vyhľadávania

 1. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Ekonomika kúpeľného podniku so zameraním na prírodné liečebné kúpele Vyšné Ružbachy : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 2. MIKITOVÁ, Anna. Online reputačný manažment vybranej organizácie cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠIMEK, Patrik. Kontroling hotela : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. BABINČÁK, Jakub. Podnikanie v cestovnom ruchu vo vybranom regióne - špecifiká, príležitosti, riziká : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. PANÁK, Tomáš. Marketingová komunikácia vybraného lyžiarskeho strediska na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. HREBEŇOVÁ, Kristína. Finančná gramotnosť študentov vysokých skôl : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. JENČO, Kristián. Produkt cestovného ruchu vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. DUBEN, David. Ekonomická analýza podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 9. BAŽÓ, Ladislav - ČUKANOVÁ, Miroslava. Progresívne manažérske nástroje orientované na spokojnosť klienta. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 216-243 [1,690 AH] online.
  článok

  článok

 10. ZEMÁNKOVÁ, Marieta. Hodnotenie vývoja nákladov ubytovacieho zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha