Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Aby mala prezentácia úspech... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 8, s.130-132.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Online pracovný pohovor. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 11, s. 187-189.
  článok

  článok

 3. OLEXOVÁ, Cecília. Hodnotenie úspešnosti získavania a výberu zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 1, s. 107-108.
  článok

  článok

 4. DANESHJO, Naqibullah et al. An Algorithm in the Process of Planning of Safety Pathway - A Collision-Free Pathway of a Robot. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, June 2019, vol. 13, no. 3, pp. 16-23. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 5. OLEXOVÁ, Cecília. Pošlite nám motivačný list... In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 72-75.
  článok

  článok

 6. OLEXOVÁ, Cecília. Pozvali vás na pracovný pohovor? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 76-78.
  článok

  článok

 7. OLEXOVÁ, Cecília. Výberové interview z pohľadu personalistu. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 95-99.
  článok

  článok

 8. OLEXOVÁ, Cecília. Sebahodnotenie - viete, ako na to? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 91-94.
  článok

  článok

 9. LENGYELOVÁ, Diana. Organizácia personálnej práce vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. OLEXOVÁ, Cecília - SIMONIDESOVÁ, Jana. Adaptačný program zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 12-13, s. 179-184.
  článok

  článok