Výsledky vyhľadávania

 1. SPUSTOVÁ, Petra. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ľudských zdrojov v NASES : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. TEPLÁ, Karina. Socioekonomické determinanty zdravia a ich vplyv na nákladovosť v zdravotníctve SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. LÍŠKOVÁ, Natália. Lieky a lieková politika v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. MINÁRIKOVÁ, Alžbeta. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva SR : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. ADAMEČKO, Michal. Finančná stabilizácia a následná transformácia nemocníc : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. MORAVČÍKOVÁ, Simona. Zdravotné poistenie na Slovensku a možnosti jeho modifikácie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. JURČOVÁ, Renáta. Komparácia systémov zdravotníctva Slovenskej republiky a Veľkej Británie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. KOVÁČOVÁ, Lucia. Fungovanie a hospodárenie zdravotnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. SIVÁKOVÁ, Monika. Tretí sektor vo vzťahu k rómskej komunite : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 42 s.
  kniha

  kniha

 10. ONDRUŠEKOVÁ, Miriama. Vybrané determinanty zdravia vo väzbe na rizikové správanie obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha