Výsledky vyhľadávania

 1. KOSZTOLÁNYIOVÁ, Alexandra. Modelovanie portfólia životného poistenia použitím rôznych princípov ohodnocovania : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2013. 114 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. PÁLEŠ, Michal. Rekurentné vzťahy pre aktuárov a ich aplikácia v oblasti zaistenia : dizertačná práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2012. 148 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : 22.-24.6.2009 Virt. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : seminár : Virt, 22.-24. jún 2009. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. 32 s. VEGA 1/4568/07, VEGA 1/0547/08, VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0597/09. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 5. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. 36 s. VEGA 1/3800/06, VEGA 1/4568/07, VEGA 1/0724/08, VEGA 1/0547/08.
 6. ŠELENG, Martin. Kvantitatívna analýza zaistenia v neživotnom poistení : dizertačná práca. Škol. Jozef Fecenko. Bratislava, 2008. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : 26.6.-28.6.2008, Virt, rekreačné zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Slovenská republika. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. 31 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : 4. seminár. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. 25 s. VEGA 1/1264/04, VEGA 1/2630/05, VEGA 1/3800/06.
 9. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave. Vedecký seminár. Informačné a komunikačné technológie v matematickom vzdelávaní na EU v Bratislave : zborník z vedeckého seminára : Bratislava, 17.-18.9.2007. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. 24 s.
 10. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Seminár. Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky : [zborník abstraktov]. Bratislava : Katedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. 21 s. VEGA 1/1264/04, VEGA 1/2630/05, VEGA 1/3800/06. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]