Výsledky vyhľadávania

 1. FURKOVÁ, Andrea. Modely a metódy priestorovej ekonometrie : habilitačná práca. Oponenti: Zlatica Ivaničová, Jana Hančlová, Josef Jablonský. Bratislava, 2017. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. LOPATNÍK, Martin. Modelovanie kreditného rizika v retailovom bankovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2014. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ZELEŇÁK, Karol. Nekeynesiánske efekty pri fiškálnej konsolidácii : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mlynarovič. Bratislava, 2012. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TUŠ, Branislav. Modelovanie a optimalizácia investičnej stratégie penzijného fondu : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Mlynarovič. Bratislava, 2011. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DOMONKOS, Tomáš. Simulačné modelovanie ako nástroj optimalizácie podnikových procesov : dizertačná práca. Škol. Michal Fendek. Bratislava, 2009. 168 s.
  kniha

  kniha

 6. GERTLER, Pavel. Využitie viackriteriálneho vyhodnocovania variantov pri posudzovaní plnenia konvergenčných kritérií v prístupovom procese krajín EMÚ : dizertačná práca. Škol. Ivan Brezina. Bratislava, 2009. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Makroekonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia. Makroekonómia a proces poznávania : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v rámci týždňa vedy a techniky v roku 2008 : Bratislava 2. december 2008. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 116 s. ISBN 978-80-225-2678-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Stochastické modely nemocenského a zdravotného zabezpečenia : dizertačná práca. Škol. Ľubica Hrnčiarová. Bratislava, 2008. 133 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. PAVLÍK, Martin. Modely daňovej sústavy na riadenie krátkodobej likvidity Slovenskej republiky : dizertačná práca. Škol. Michal Fendek. Bratislava, 2008. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. SKŘIVÁNKOVÁ, Valéria. Modelovanie extrémnych udalostí v neživotnom prostredí : habilitačná prednáška. Bratislava, 2007. 26 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]