Výsledky vyhľadávania

  1. BALOG, Marek. Výberové skúmanie s asistenciou modelu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 287-288.
    článok

    článok