Výsledky vyhľadávania

 1. MIŠOVIČ, Andrej. Využitie štatistických metód pri realizácii marketingových kampaní : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2017. 131 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VOJTKOVÁ, Mária. Hľadanie skrytých dimenzií efektívnosti a veľkosti priemyslu SR z regionálnych údajov : habilitačná práca. Bratislava, 2011. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii: 4. odborný seminár, 9.-11.9.2010 Trenčianske Teplice. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2010. 30 s. VEGA 1/0437/08, IGP 21/2008, IGP 23/2009, IGP 2317122/10. ISBN 978-80-225-3158-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 3. odborný seminár, Jarabá 9.-12. september 2009. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2009. 19 s. VEGA 1/4586/07, VEGA 1/0437/08, IPG 23/2009, IPG 21/2008, IPGM 2317117.
 5. Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 208 s. VEGA 1/4586/07. ISBN 978-80-225-2704-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. PACÁK, Branislav. Štatistické metódy v marketingu : dizertačná práca. Škol. Eva Sodomová. Bratislava, 2009. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. UHRINČAŤOVÁ, Eva. Aplikácia objavovania poznatkov v databázach v oblasti analýz poľnohospodárskych fariem : dizertačná práca. Škol. Milan Terek. Bratislava, 2008. 210 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HROTKA, Marián. Strategické plánovanie a jeho využitie pri podpore rozhodovania v poisťovníctve : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rublíková. Bratislava, 2005. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. LIŠKOVÁ, Iveta. Navrhovanie regulačných diagramov v štatistickej regulácií procesu : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2005. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. STANKOVIČOVÁ, Iveta. Využitie štatistických metód v hĺbkovej analýze dát : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2005. 214 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha