Výsledky vyhľadávania

 1. MELLOVÁ, Lenka. Štatistická analýza vybraného ukazovateľa demografie podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. GÁLFFYOVÁ, Tatiana. Aplikácia vybraných štatistických metód pri analýze predvolebných preferencií a výsledkov volieb : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. BLAHOVÁ, Nikola. Analýza migrácie a pohybu obyvateľstva v Európskej únii : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 4. KUKURA, Marek. Štatistická analýza úrovne bývania slovenských domácností : diplomová práca. Školiteľ: Eva Kotlebová. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 5. DUDUCZOVÁ, Anita. Materiálna deprivácia detí na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. TOMKOVÁ, Paulína. Priestorová analýza príjmovej chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ v roku 2016 : diplomová práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2018. 91 s.
  kniha

  kniha

 7. BEŇOVÁ, Zuzana. Analýza nezamestnanosti mladých na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 8. DESZAT, Flóra. Kriminalita v jednotlivých regiónoch Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Sivašová. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. MARCINECHOVÁ, Monika. Analýza nezamestnanosti vysokoškolsky vzdelaných absolventov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. POLÁKOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných štatistických metód pri finančnej analýze podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha