Výsledky vyhľadávania

 1. Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. Editors: Ľubica Hurbánková, Mária Vojtková ; reviewers: Eva Rublíková, Milan Terek. 1st ed. Bratislava : ŠEVT, 2016. 158 s. [8,1 AH]. ISBN 978-80-8106-071-7.
 2. IVANČÍKOVÁ, Ľudmila. Štatistické indikátory ako nástroj merania rozvoja spoločnosti a kvality života jednotlivca : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2016. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. DÚŽIK, Ondrej. Viacrozmerné všeobecné lineárne modely a ich využitie pri analýze chudoby a sociálneho vylúčenia : dizertačná práca. Školiteľ: Erik Šoltés. Bratislava, 2016. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. IZAKOVIČOVÁ, Michaela. Využitie metód analýzy ordinálnych dát v analýzach systémov celoživotného vzdelávania : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2015. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SARVAŠOVÁ, Zuzana. Analýza výsledkov zručností v kontexte celoživotného vzdelávania : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Vojtková. Bratislava, 2015. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SMRČKOVÁ, Jana. Využitie štatistických metód pri analýze zdrojov zručností v kontexte celoživotného vzdelávania : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Sodomová. Bratislava, 2015. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 9. odborný seminár : [abstrakty] : 4. - 5. 6. 2015, Virt, Slovensko. Editor Mária Vojtková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 29 s. [1,22 AH]. ISBN 978-80-225-4146-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. 2. časť. Editor: Mária Vojtková ; recenzenti: Martina Lubyová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 99 s. [3,8 AH]. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-225-4173-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. HRICKO, Marián. Využívanie hĺbkovej analýzy údajov pri zlepšovaní kvality produkcie : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Terek. Bratislava, 2014. 101 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. Editor Eva Sodomová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 32 s. [1,47 AH]. ISBN 978-80-225-3997-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]