Výsledky vyhľadávania

 1. MESÁROŠ, Peter. Manažment znalostí z pohľadu ekonomickej teórie a praxe : habilitačná prednáška : odbor: Ekonomika a manažment podniku. Košice, 2009. 21 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-2692-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 2. MESÁROŠ, Peter. Vybrané aspekty riadenia znalostí v slovenských podnikoch : habilitačná práca. Bratislava, 2009. 184 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. MIZLA, Martin. Koexistencia IS/IT a TQM : habilitačná práca. Bratislava, 2000. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha