Výsledky vyhľadávania

 1. KUČMOVÁ, Veronika. Analýza riadenia ľudských zdrojov v nadnárodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2017. 38 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. JÚNOVÁ, Mariana. Hodnotenie efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2017. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. KONEČNÁ, Michaela. Hodnotenie pracovníkov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 4. ELIAŠOVÁ, Natália. Sieťový marketing : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2017. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ZATROCHOVÁ, Ľubomíra. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi vo vybranej lokalite : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2017. 77 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. MALIŇÁKOVÁ, Štefánia. Integrované environmentálno-zdravotné a sociálno-ekonomické posudzovanie rozvojových stratégii : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. MICHALČÍKOVÁ, Miroslava. Zdokonaľovanie systému manažérstva kvality vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2017. 96 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. SOPKOVÁ, Veronika. Manažérske techniky vo vzťahu k motivovaniu zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2017. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. JAKUBOVOVÁ, Ivana. Hodnotenie a označovanie environmentálne vhodných produktov - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. BANDURIČOVÁ, Barbora. Implementácia environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS III) vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha