Výsledky vyhľadávania

 1. BUGÁROVÁ, Milena. Sociálna kvalita a pracujúca chudoba : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. Recenzenti: Gejza Mihály, Magdaléna Přívarová. 1. vyd. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. CD-ROM [570 s.]. ISBN 978-80-225-4078-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015

  elektronická kniha

 3. Zvyšovanie zamestnanosti vo väzbe na kľúčové odvetvia : recenzovaný nekonferenčný zborník. Zostavovateľ: Roman Klimko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [40 s.]. IGP I-14-105-00. ISBN 978-80-225-4003-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Zvyšovanie zamestnanosti vo väzbe na kľúčové odvetvia

  elektronická kniha

 4. Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. Recenzenti: Eva Rievajová, Mária Antalová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [49 s.]. I-14-106-00. ISBN 978-80-225-4004-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Vzdelávanie mladých ľudí a absolventov vysokých škôl v kontexte ich zamestnateľnosti a zamestnanosti

  elektronická kniha

 5. LABAJ, Marián. Udržateľný rozvoj v SR, metódy hodnotenia identifikácie trendu vývoja kľúčových faktorov : dizertačná práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2011. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Medzinárodná vedecká konferencia. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 88 s. ISBN 978-80-225-3213-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SEDMÁKOVÁ, Michaela (dizert.). Vzdelanie - faktor rozvoja znalostnej ekonomiky a rastu konkurencieschopnosti (porovnanie Európske júnie a Spojených štátov) : dizertačná práca. Škol. Eva Rievajová. Bratislave, [2007]. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. SEDMÁKOVÁ, Michaela. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ostatných zamestnancov : výskumná správa. Bratislava, 2006. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. DUDOVÁ, Iveta. Investovanie do vzdelávania ako predpoklad formovania znalostnej ekonomiky (prístupy, tendencie, komparácia) : habilitačná práca. Bratislava, 2005. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Modra - Harmónia, 23.-24. mája 2003. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 304 s. ISBN 80-225-1851-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]