Výsledky vyhľadávania

 1. BUGÁROVÁ, Milena. Sociálna kvalita a pracujúca chudoba : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Medzinárodná vedecká konferencia. Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 88 s. ISBN 978-80-225-3213-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. LABAJ, Marián. Udržateľný rozvoj v SR, metódy hodnotenia identifikácie trendu vývoja kľúčových faktorov : dizertačná práca. Školiteľ: Július Alexy. Bratislava, 2011. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. SEDMÁKOVÁ, Michaela (dizert.). Vzdelanie - faktor rozvoja znalostnej ekonomiky a rastu konkurencieschopnosti (porovnanie Európske júnie a Spojených štátov) : dizertačná práca. Škol. Eva Rievajová. Bratislave, [2007]. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. SEDMÁKOVÁ, Michaela. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ostatných zamestnancov : výskumná správa. Bratislava, 2006. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 6. DUDOVÁ, Iveta. Investovanie do vzdelávania ako predpoklad formovania znalostnej ekonomiky (prístupy, tendencie, komparácia) : habilitačná práca. Bratislava, 2005. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. WOLFOVÁ, Darina. Trh práce a kvalita života : dizertačná práca. Školiteľ: Ivan Laluha. Bratislava, 2004. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika v predvstupovom procese : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Modra - Harmónia, 23.-24. mája 2003. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 304 s. ISBN 80-225-1851-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. DOBŠOVIČ, Matúš. Uplatňovanie systémov dôchodkového zabezpečenia vo svete a možnosti ich aplikácie v kapitalizačnej zložke dôchodkového systému v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2003. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha