Výsledky vyhľadávania

  1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
    elektronický časopis

    elektronický časopis


  2. Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, cop. 2013-2014. Názov z hlavnej stránky. 4x ročne. ISSN 1339-2387.
    elektronický časopis

    elektronický časopis