Výsledky vyhľadávania

 1. GAŠOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Andrej. Hodnotenie fyzickej záťaže, ergonómia, logistika : Ergolog - nový ergonomický modul v systéme CEIT Table. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 5, s. 22-24.
  článok

  článok

 2. SMUTNÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Andrej - HRUBANÍK, Peter. Rýchly audit pri dlhodobom sedení : hodnotenie ergonómie práce v kancelárii. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 3, s. 28-30.
  článok

  článok

 3. FURMANN, Radovan - ŠTEFÁNIK, Andrej. Progresívne riešenia pre podporu projektovania výrobných logistických systémov vyvíjané v spoločnosti CEIT SK, s.r.o. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2011. ISSN 1335-5961, 2011, roč. 12, č. 2, s. 3-5. Dostupné na : <http://www.slcp.sk/vydavatelskacinnost/casopispai/archivcasopisu.html>
  článok

  článok

 4. ŠTEFÁNIK, Andrej - FURMANN, Radovan. 3D digitalizácia veľkých objektov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 5, s. 23-24. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0123732/PaI_2010_05.pdf>
  článok

  článok

 5. ŠKORÍK, Peter - ŠTEFÁNIK, Andrej. Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112509/PaI_2010_01.pdf>
  článok

  článok

 6. HROMADA, Juraj - ŠTEFÁNIK, Andrej. Transfer technológií : inovácie a ich transfer do priemyselnej praxe. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 3, s. 10-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0117399/PaI_2010_03.pdf>
  článok

  článok

 7. GRZNÁR, Patrik - ŠTEFÁNIK, Andrej - GREGOR, Milan. Interakcia objektov v prostredí digitálneho podniku. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 2, s. 9-10. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085800/PaI_2008_02.pdf>
  článok

  článok

 8. TABAKOVÁ, Michaela - HULÍN, Milan - ŠTEFÁNIK, Andrej. Zdravé pracoviská s podporou digitálneho podniku. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 6, s. 4-6. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0088788/PaI_2008_06.pdf>
  článok

  článok

 9. ŠTEFÁNIK, Andrej - GREGOR, Milan. Digitálny podnik - nové metódy a technológie vo vašich službách. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 2, s. 5. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085800/PaI_2008_02.pdf>
  článok

  článok

 10. ŠTEFÁNIK, Andrej - ŠKORÍK, Peter. Simulačné preverenie plánovanej výroby. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 2, s. 6-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085800/PaI_2008_02.pdf>
  článok

  článok