Výsledky vyhľadávania

 1. OECD Economic Surveys: Canada 2018 : July 2018. Volume 2018/11. Paris : OECD, 2018. 192 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-canada-2018_eco_surveys-can-2018-en> ISBN 978-92-64-30073-6.
  kniha

  kniha


 2. Employment and social developments in Europe 2017. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. 265 s. ISBN 978-92-79-68093-9. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. GOMENDIO, Montserrat. Empowering and enabling teachers to improve equity and outcomes for all. Paris : OECD, 2017. 108 s. International summit on the teaching profession. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/empowering-and-enabling-teachers-to-improve-equity-and-outcomes-for-all_9789264273238-en> ISBN 978-92-64-27322-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Getting Skills Right: South Africa. Paris : OECD, 2017. 74 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-south-africa_9789264278745-en> ISBN 978-92-64-27873-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OECD Economic Surveys: Switzerland 2017 : November 2017. Volume 2017/6. Paris : OECD, 2017. 144 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-switzerland-2017_eco_surveys-che-2017-en> ISBN 978-92-64-28302-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Getting Skills Right: France. Paris : OECD, 2017. 75 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-france_9789264284456-en> ISBN 978-92-64-28418-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Building Skills for All in Australia : Policy Insights from the Survey of Adult Skills. Paris : OECD, 2017. 86 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/building-skills-for-all-in-australia_9789264281110-en> ISBN 978-92-64-28296-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Education in Indonesia : rising to the challenge. Paris : OECD/ADB, 2015. 331 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-indonesia_9789264230750-en> ISBN 978-92-64-23074-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Adult education and training in Europe: widening access to learning opportunities : Eurydice report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. 160 s. Education and training. ISBN 978-92-9201-664-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. ORBÁNOVÁ, Darina. Vzdelanie ako základný determinant ľudského kapitálu : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.1 Národné hospodárstvo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 66 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4079-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]