Výsledky vyhľadávania

 1. Osvita i suspiľstvo V. : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Za zagal'noju redakcieju: Tetyana Nestorenko, Renáta Bernátová. 1. vydannya. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020. 422 s. Dostupné na : <http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf> ISBN 978-83-66567-00-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KIKA, Marián. Efektívne vysokoškolské štúdium : aktuálne študijné zručnosti a postupy. Recenzenti: Viera Marková, Vladimír Biloveský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 143 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1727-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Prehľad vysokých škôl v akademickom roku 2019/2020. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 144 s. ISBN 978-80-225-4631-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. OECD Review of Higher Education, Research and Innovation: Portugal. Paris : OECD, 2019. 267 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-review-of-higher-education-research-and-innovation-portugal_9789264308138-en> ISBN 978-92-64-31208-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. The Future of Mexican Higher Education : Promoting Quality and Equity. Paris : OECD, 2019. 202 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-future-of-mexican-higher-education_9789264309371-en> ISBN 978-92-64-30936-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Austria. Paris : OECD/European Union, 2019. 138 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-austria_1c45127b-en> ISBN 978-92-64-35373-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Italy. Paris : OECD/European Union, 2019. 175 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-in-italy_43e88f48-en> ISBN 978-92-64-62081-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 108 s. ISBN 978-80-225-4633-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 181 s. ISBN 978-80-225-4630-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]