Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 58  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0002241 xpca^"
 1. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Analýza ľudových rozprávok z hľadiska kultúrnych hodnôt. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 36-49 online.
  článok

  článok

 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Kultúrny cestovný ruch. Recenzenti: Marta Matulčíková, Vladimír Krupa. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [5,25 AH]. ISBN 978-80-225-4791-8.
 3. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Kultúrne korene rodovej nerovnosti. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 101-114.
  článok

  článok

 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Nákupné štýly mladej generácie. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944, 2019, roč. 14, č. 1, s. 34-41. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 5. ČUKANOVÁ, Miroslava - PIRKOVSKÁ, Alena. Tradície a zvyky v cestovnom ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 1, s. 7-13 online.
  článok

  článok

 6. PŘÍVARA, Andrej. Food Consumption Habits and Food Security Challenges among Immigrants. - Registrovaný: Scopus. In Transnational Marketing Journal. - London : Transnational Press London. ISSN 2041-4684, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 59-72 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19. 1/0001/16, VEGA, Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti.
  článok

  článok

 7. TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. The Lipstick effect and Outdoor Cultural Consumption in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 6, s. 607-628. VEGA 1/0562/18.
  článok

  článok

 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - GORDANOVÁ, Jana. Folk Motifs as a New trend in Foods and Beverages Packaging Design. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 34-47 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 9. ČUKANOVÁ, Miroslava - KRNÁČOVÁ, Paulína - BAŽÓ, Ladislav. Customs and Traditions as Part of the Tourism Product. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 46-52 CD-ROM. Erasmus+ No. 2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT.
  článok

  článok

 10. LITOMERICKÝ, Juraj. Možnosti interpretácie európskych tradícií v cestovnom ruchu. In Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-044-5, s. 38-47.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.