Výsledky vyhľadávania

  1. REIFF, Marian. Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu finančných časových radov : habilitačná prednáška : štúdijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 44 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4562-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  2. PROMISLOW, S. David. Fundamentals of actuarial mathematics. 3rd ed. Chichester : WILEY, 2015. 527 s. ISBN 978-1-118-78246-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  3. SLANINA, František. Essentials of econophysics modelling. Oxford : Oxford University Press, 2014. xiv, 411 s. ISBN 978-0-19-929968-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Handbook of research methods and applications in empirical macroeconomics. Cheltenham : Edward Elgar, 2013. 614 s. Handbooks of research methods and applications. ISBN 978-0-85793-101-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. GONZÁLES-RIVERA, Gloria. Forecasting for economics and business. Upper Saddle River : PEARSON, 2013. 490 s. The Pearson series in economics. ISBN 978-0-13-147493-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  6. ROMER, David. Advanced macroeconomics. 4th ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2012. 716 s. The McGraw-Hill series in economics. ISBN 978-0-07-351137-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
  7. KOLLER, Michael. Stochastic models in life insurance. Berlin : Springer, 2012. 219 s. EAA Series. ISBN 978-3-642-28438-0. ISSN 1869-6929. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. GARRATT, Anthony. Global and national macroeconometric modelling : a long run structural approach. New York : Oxford University Press, 2012. 380 s. ISBN 978-0-19-965046-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. PINSKY, Mark A. - KARLIN, Samuel. An introduction to stochastic modeling. 4th ed. Burlington : Elsevier/Academic Press, 2011. 563 s. Mathematics/Probability & Statistics. ISBN 978-0-12-381416-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. NELSON, Barry L. Stochastic modeling : analysis & simulation. Dover ed. Mineola : Dover publications, 2010. 321 s. Dover books on mathematics. ISBN 978-0-486-47770-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]