Výsledky vyhľadávania

 1. GRAČKOVÁ, Ivana. Česká indoor lokalizace dobývá svět. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 6, s. 44-47.
  článok

  článok

 2. BIEL, Marián. Telo ako dôkaz. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 25. júna 2015, roč. 25, č. 25, s. 52-54.
  článok

  článok

 3. ARATO, Mark. Naozaj viete, aká je cena prevádzky IT? In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 9-10, s. 64. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_09_10_2014_inz.bKwa.pdf>
  článok

  článok

 4. KYTKA, Roman. Systémová integrácia na Slovensku. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 11-12, s. 50-52. Dostupné na : <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_11_12_2014_inz.YrCY.pdf>
  článok

  článok

 5. RAZIMOVÁ, Jana. Interní či externí účetnictví? In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2013. ISSN 0139-5661, Srpen 2013, č. 8, s. 32-38.
  článok

  článok

 6. HEČKOVÁ, Gabriela. Ďalšie zásadné zmeny v IT sú neodvratné. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Máj-Jún, s. 37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169963/GW006_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. PETRINEC, Filip. Cloud computing. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 289-298.
  článok

  článok

 8. RAFAJ, Karol. Spracovanie dokumentov vďaka inteligentným softvérom. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2012. ISSN 1337-9798, 2012, roč. 4, č. Marec, s. 32. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0149384/GW-03-2012-final.pdf>
  článok

  článok

 9. Trend TOP v infotechnológiách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 19. mája 2011, roč. 21, č. 20.
  článok

  článok

 10. PECHO, Peter. Upgrade systému chce čas - a dobrú prípravu. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. September, s. 62-63.
  článok

  článok