Výsledky vyhľadávania

 1. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference, March 18th – 20th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Editor: Miriam Mitrová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 23 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4724-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. MERTEN, Hans Lothar. Vertreibung aus dem Paradies. München : FinanzBuch Verlag, 2017. 271 s. ISBN 978-3-95972-027-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KELLER, Jan. Evropské rozpory ve světle migrace. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 227 s. Knižnice Sociologické aktuality, 40. svazek. ISBN 978-80-7419-249-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ZUCMAN, Gabriel. The hidden wealth of nations : the scourge of tax havens. Translated by: Teresa Lavender Fagan. Chicago : The University of Chicago Press, 2015. 129 s. ISBN 978-0-226-24542-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. JOHNS, R. A. Tax havens and offshore finance : a study of transnational economic development. London : Bloomsbury, 2013. xiv, 259 s. Bloomsbury Academic Collections. ISBN 978-1-4725-10273. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 6. Kreativní ekonomika : vybrané eknomické, právní, masmediální a informatizační aspekty. Jitka Kloudová a kolektiv. Bratislava : Eurokódex, 2010. 216 s. ISBN 978-80-89447-20-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DVOŘÁČEK, Jiří - TYLL, Ladislav. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Praha : C. H. Beck, 2010. 183 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-010-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie : úvod do problematiky. 2. aktualiz. vyd. Praha : ASPI Wolters Kluwer, 2009. 120 s. Vzdělávání a certifikace účetních. ISBN 978-80-7357-423-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DRAGIČEVIĆ - RADIČEVIĆ, Tatjana. Međunarodno poslovanje. Beograd : Megatrend univerzitet, 2007. 263 s. ISBN 978-86-7747-255-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Praha : ASPI, 2007. 271 s. ISBN 978-80-7357-320-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]