Výsledky vyhľadávania

  1. Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku : súbor vedeckých statí k projektu VEGA 1/0826/12. Recenzenti Zuzana Silná, Vladimír Pristaš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 158 s. VEGA 1/0826/12. ISBN 978-80-225-3810-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]