Výsledky vyhľadávania

 1. TIBENSKÁ, Simona. Zmeny zahraničnoobchodnej politiky Chorvátska po vstupe do EÚ a ich dopad na zahraničný obchod krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. KENDER, Roman. Analýza vplyvu dumpingového dovozu na priemysel SR - vybraný antidumpingový prípad : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 94 s.
  kniha

  kniha

 3. MUSILOVÁ, Zuzana. Ochrana proti dumpingovým dovozom v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVLINOVÁ, Nikola. Európska únia a riešenie sporov vo WTO : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. GANDŽALA, Pavol. Ochrana proti dumpingovým dovozom v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 39 s.
  kniha

  kniha

 6. LIGAČOVÁ, Terézia. Prostredie jednotného trhu EÚ28 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŠTIALIKOVÁ, Eva. Podpora regionálneho rozvoja v kontexte stratégie EURÓPA 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2014. 54 s.
  kniha

  kniha

 8. SABOVÁ, Michaela. Inkluzívny rast ako priorita stratégie EURÓPA 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. REMENÍKOVÁ, Veronika. Udržateľný rast ako priorita stratégie EURÓPA 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2014. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. DAMAŠEK, Peter. Úloha Francúzska pri rozvoji európskej integrácie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2011. 65 s.
  kniha

  kniha