Výsledky vyhľadávania

  1. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Mezinárodní konference. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference pod záštitou děkana FaME doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. : Zlín 22.a 23.května 2003 [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. CD-ROM. ISBN 80-7318-130-4.