Výsledky vyhľadávania

 1. SOBOSLAI, Ján. Regulácia v oblasti poskytovania finančných produktov v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. KUBAS, Richard. Makroprudenčná politika vo vybraných krajinách v krízovom a pokrízovom období : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. STREČANSKÁ, Terézia. Finančná gramotnosť a ochrana finančného spotrebiteľa : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. IŠTVANCOVÁ, Monika. Banková únia - budúcnosť EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. TURTEV, Tomáš. Implementácia smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a jej revízia : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. FIALOVÁ, Simona. Ochrana finančného spotrebiteľa a finančná gramotnosť v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 7. DIŠKANOVÁ, Nikola. Vývojové trendy bankových sústav - modely centrálneho bankovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. LISÝ, Michal. Banková únia – budúcnosť Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. BINDAS, Bohdan. Protimonopolné regulovanie vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 10. DUCHAJ, Tomáš. Posúdenie efektov externalít vo vybranom odvetví hospodárstva Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Marcel Novák. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha