Výsledky vyhľadávania

  1. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : august 2012. 3/2012. Ročník II. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [130 s. 1,333 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
  2. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : máj 2012. 2/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [76 s. 2,5 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.