Výsledky vyhľadávania

 1. RIMARČÍK, Marián. Problémy využitia štatistiky v marketingovom výskume. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2005, s. 48-52.
  článok

  článok

 2. JURGA, Rastislav. Diskrétny dynamický multiplikátor. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2005.
  článok

  článok

 3. SUDZINA, František - MESTER, Csaba. CRM model approach. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2005, s. 9-10.
  článok

  článok

 4. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia : 19-20. máj 2005 : zborník konferencie [elektronický zdroj]. [zost. Ružena Pardelová]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005. 1 CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PARDELOVÁ, Ružena. AIESA 2005. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2005. ISSN 1336-3514, 2005, roč. 3, č. 2, s. 217-219.
  článok

  článok

 6. ANTALOVÁ, Renáta. Manažérske účtovníctvo ako nástroj zabezpečovania informácií pre strategické riadenie. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005.
  článok

  článok

 7. BAŠTINCOVÁ, Anna - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv členstva v Európskej únii na dane Slovenskej republiky. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005, s.
  článok

  článok

 8. BEŤKO, Radovan. Metódy viackriteriálneho hodnotenia výkonnosti. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005, s.
  článok

  článok

 9. BLAHUŠIAK, Martin. Content Management System pre IS FHI - Systém na správu obsahu web stránok. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005, s.
  článok

  článok

 10. DÁVID, Arnold - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Rozklad bimodálneho rozdelenia. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 10. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2005, s.
  článok

  článok