Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav - FABIČOVIC, Ján. O kresťanskej demokracii. [Berlin] : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. 62 s. ISBN 978-80-570-0072-3.

 2. SERVÁTKA, Maroš - COX, James C. - VADOVIČ, Radovan. Status Quo Effects in Fairness Games: Reciprocal Responses To Acts of Commission Versus Acts of Omission. Aut. Radovan Vadovič. In Experimental Economics : A Journal of the Economic Science Association. - Cham : Springer International Publishing AG. ISSN 1386-4157, March 2017, vol. 20, no. 1, pp. 1-18 online.
  článok

  článok


 3. MAXIM, Marek - DANKOVÁ, Lenka. Etika v marketingu. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 255-260 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. SURMA, Liudmila. Možnosti a výhody mediácie. In Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy. Konferencia. Medzinárodné právo, medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy : zborník vychádza pri príležitosti životného jubilea prof. JUDr. Stanislava Mráza, CSc. : konferencia, 11. novembra 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4312-5, s. 81-85.
  článok

  článok


 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Correction of perception of economic growth in the context of the new economic reality. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 152-159 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 6. DUBCOVÁ, Gabriela. Konflikt záujmov vo verejnom sektore ako signifikantný atribút šedej ekonomiky. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 19-24 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0546/15, 50%.
  článok

  článok


 7. PONGRÁCZ, Eva. A szociális gazdaság alternatív formái. In Remény : katolikus hetilap. - Senec : Glória Társulat, 2015. ISSN 1335-6534, 2015, 26 évf., sz. 4, o. 7.
  článok

  článok


 8. LUDWIG, Sven. Wirtschaftliches Eigenkapital und die Bedeutung für die Fremdkapitalfinanzierung. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-7] CD-ROM.
  článok

  článok


 9. SZÜDI, Gábor. Assessment of Slovak social housing policy in terms of vertical and horizontal equity. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 558-564 [CD-ROM]. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok


 10. MÁRTON, Milan. Globálne usporiadanie alebo konflikt? - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 361-365 CD-ROM.
  článok

  článok