Výsledky vyhľadávania

  1. SLEZÁKOVÁ, Andrea et al. Zákon o dohľade nad finančným trhom : komentár : právny stav k 18.10.2018. Recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 491 s. Komentáre Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-947-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie. Mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference, Praha 3.11.2017. Recenzoval Mezinárodní vědecký výbor: Zbyněk Švarc, Dušan Holub, Tomáš Gongol. 1. vydání. Praha : TROAS, 2017. online 306 s. ISBN 978-80-88055-03-7.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  3. HOLUB, Dušan. Právo burzové a cenných papierov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 222 s. ISBN 80-225-2023-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 19, prezenčne 1]