Výsledky vyhľadávania

 1. KLIMOVSKÝ, Daniel. Ženy v komunálnej politike v Európskej únii: diskusia o implementácii volebnýćh kvót v rôznorodých systémoch územnej samosprávy. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2015. ISSN 0049-1225, 2015, roč. 47, č. 5, s. 504-526.
  článok

  článok

 2. KLIMOVSKÝ, Daniel. Cieľom je demokratická samospráva. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 7, s. 21-23.
  článok

  článok

 3. KLIMOVSKÝ, Daniel. Európske obce v procese inovácií. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 3, s. 21-23.
  článok

  článok

 4. KLIMOVSKÝ, Daniel. Genéza koncepcie good governance a jej kritické prehodnotenie v teoretickej perspektíve. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 2, s. 188-205.
  článok

  článok

 5. KLIMOVSKÝ, Daniel. Občan nehľadí iba na stranícke logo. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 4, s. 21-23.
  článok

  článok

 6. KLIMOVSKÝ, Daniel. Aký kraj, taký mrav - i samospráva. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 5, s. 21-23.
  článok

  článok

 7. KLIMOVSKÝ, Daniel. Územné konsolidačné reformy v európskych podmienkach. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník. Teória a prax verejnej politiky v SR : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 4. - 5. 10. 2010. - Banská Bystrica ; Hradec Králové : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2010. ISBN 978-80-557-0088-5, s. 184-197.
  článok

  článok

 8. KLIMOVSKÝ, Daniel. Zmeny územno-administratívneho členenia SR a ich dopad na regionálnu politiku a postavenie jej aktérov. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISSN 1802-9450, květen 2009, č. 5, s. 21-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125901/RD_0905.pdf>
  článok

  článok

 9. KLIMOVSKÝ, Daniel. Cez privreté okno skoro nič nevidno. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 20, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. KLIMOVSKÝ, Daniel. Nerovnosť obcí v európskom porovnaní. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2009. ISSN 1335-7883, 2009, roč. 64, č. 18, s. 21-23.
  článok

  článok