Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 315  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0009387 xpca^"
 1. ANDREJOVSKÝ, Pavol - HAJDUOVÁ, Zuzana. Európa 2020 v kontexte podpory využívania obnoviteľných zdrojov - vybrané zistenia. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 4-10. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 2. NOVÁKOVÁ, Michaela - STRIČÍK, Michal. Aspekty využitia vody ako prírodného zdroja energie (malé vodné elektrárne). In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 26-31. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. KUBICA, Milan - UHLIAR, Miroslav. The Importance of Building Small Hydropower Plants in the Concept of the Circular Economy. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 249-254. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 4. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - KOZEL, Roman. Obnoviteľné zdroje energie v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 15-21. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 5. ANDREJOVSKÝ, Pavol - GAJDOŠ, Jozef. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v súlade so strategickými dokumentami EÚ. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 2, s. 58-63. VEGA 1/0338/22, KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 6. KUREJOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal - KAĽUHA, Pavol. Ekonomicko-environmentálne aspekty využitia paliva vyrobeného z odpadu. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii. Medzinárodný vedecký workshop. "Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii VI" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5129-8, s. 17-23. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 7. KMETY BARTEKOVÁ, Mária - RYBÁROVÁ, Daniela. Renewable Energy Production in Europe and Its Impact on Employment. In MIC – VIS, 2022. International Multidisciplinary Scientific Conference. Preserving, Evaluating and Developing the Mediterranean : 4th International Multidisciplinary Scientific Mediterranean Island Conference MIC – Vis 2022, Island of Vis, Croatia, September 14-17, 2022. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2023. ISBN 978-953-8404-20-7, pp. 435-439. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 8. RYBÁROVÁ, Daniela et al. Analysis of the Attitudes of Central European Small- and Medium-Sized Enterprises towards Adaptation to the Low-Carbon Economy and Its Implementation Barriers. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2023, vol. 16, no. 22, pp. 1-13. VEGA 1/0462/23, OpenmusE 101095295.
  článok

  článok

 9. MEGYESIOVÁ, Silvia - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. European Union and its Progress Towards Affordable and Clean Energy in Context of the Agenda 2030. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Plos One. - San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203, 2023, vol. 18, no. 12, pp. 1-24. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 10. DANESHJO, Naqibullah - DRÁBIK, Peter - DAŇO, Ferdinand. Renewable Resources in the Conditions of the Slovak Republic. In International Conference of the International Ecological Engineering Society. Closed Cycles and the Circular Society 2023 : The Power of Ecological Engineering : 12th IEES Conference : Book of Abstracts. - Chania : [Technical University of Crete], [2023], pp. 300-302. KEGA 030EU- 4/2022, KEGA 029EU-4/2022, VEGA 1/0392/23.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.