Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 276  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0009562 xkni^"
 1. KUPEC, Václav. Moderní kontrola veřejné správy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 151 s. ISBN 978-80-7676-713-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Finančné rozhodnutia jednotlivcov v oblasti riadenia osobných rizík: vplyv vybraných faktorov : habilitačná práca. Oponent: Jaroslav Daňhel... [et al.]. Bratislava, 2022. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BROKEŠOVÁ, Zuzana. Vplyv finančnej gramotnosti na finančné rozhodnutia jednotlivcov v oblasti riadenie osobných rizík : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 61 s. ISBN 978-80-225-4934-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ONDRUŠKA, Tomáš. Dopyt po poistnej ochrane: východiská a perspektívy : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania: financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 59 s. ISBN 978-80-225-5012-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. VESELOVSKÁ, Lenka. Zvyšovanie flexibility dodávateľsko-odberateľských reťazcov aplikáciou vybraných metód manažmentu rizika. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2022. 139 s. ISBN 978-80-557-1959-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. STN ISO 37301 : systémy manažérstva súladu : požiadavky s usmernením na používanie. Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2022. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 11th International Scientific Conference. 1st Edition. Ostrava : Technical University of Ostrava, 2022. 159 s. ISBN 978-80-248-4641-5. ISSN 2464-6989 (On-line).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Etika v 21. století. Mezinárodní vědecká konference. Etika v 21. století : sborník vybraných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference, 23. - 24. 6. 2022, České Budějovice. 1. vydání. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022. 91 s. ISBN 978-80-7394-939-6.
 9. VESELOVSKÁ, Lenka - JANIČKOVÁ, Jana. Vybrané metódy, techniky a prípadové štúdie z manažmentu. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 113 s. ISBN 978-80-557-1955-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. THOMPSON, Simon. Green and Sustainable Finance : Principles and Practice. London : Kogan Page, 2021. xii, 462 s. ISBN 978-1-78966-457-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.