Výsledky vyhľadávania

 1. MADURA, Jeff. International Financial Management. 14th Edition. Boston : CENGAGE, 2021. 712 s. ISBN 978-0-357-13054-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4709-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. PÁLEŠ, Michal. Využitie simulácií v riadení rizík komerčných poisťovní : habilitačná prednáška : študijný odbor: 8 Ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 50 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-25-4709-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. Global Trends of Modernization in Budgeting and Finance. Hershey : Business Science Reference/IGI Global, 2019. 354 s. Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE). ISBN 978-1-5225-7760-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 5. LUDWIG, Sven. Risiken bei Inbound-M&A-Transaktionen in der Volksrepublik China - Eine empirische Analyse vor dem Hintergrund ungleicher Informationsverteilung : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Markovič. Bratislava, 2019. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BOUDREAULT, Mathieu - RENAUD, Jean-François. Actuarial Finance : Derivatives, Quantitative Models and Risk Management. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2019. 564 s. ISBN 978-1-119-13700-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. CIMA Risk Management (Subject P3) : StudyText. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 608 s. ISBN 978-1-78740-198-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. CIMA Advanced Management Accounting (Subject P2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 532 s. ISBN 978-1-78740-197-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Risk Governance Scan of Colombia. Paris : OECD, 2019. 142 s. OECD Reviews of Risk Management Policies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/risk-governance-scan-of-colombia_eeb81954-en> ISBN 978-92-64-62948-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Reforming ISSSTESON’s Public Procurement for Sustainability. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforming-isssteson-s-public-procurement-for-sustainability_a6ee30a8-en> ISBN 978-92-64-34630-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]