Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Nelineárne oceňovanie pravdepodobností. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-13 online. KEGA 030EU-4/2017, K-17-024-00.
  článok

  článok

 2. PILCH, Ctibor. Finančná gramotnosť a racionalita – prieskum racionality. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-27 online.
  článok

  článok

 3. DZIURA, Boris. Vplyv pojmu modrá ekonomika na zmeny ekonomického myslenia. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [253-258] CD-ROM. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 4. HANÁK, Róbert. Testing advantage of intuitive thinking in complex task: designing an experiment in utt paradigm. In EDULEARN 2014. international conference. EDULEARN 2014: 6th International conference on education and new learning technologies: Barcelona, Spain 7th-9th July 2014 : conference proceedings. - Barcelona : IATED Academy, 2014. ISBN 978-84-617-0557-3. ISSN 2340-1117, p. 3377-3381 [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. JURKOVIČOVÁ, Monika. The Influence of Behavioral Factors on Insurance Demand. In The Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting. The 15th Annual Conference, Faculty of Finance and Accounting : Collection of Papers : 6th June 2014, University of Economic in Prague. - Prague : OECONOMICA, 2014. ISBN 978-80-245-2028-5, p. [1-12]. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok

 6. MARKOVIČ, Peter. Sociálno-etické aspekty finančnej krízy - racionalita alebo iracionalita? In Dopady hospodárskej krízy na kvalitu života, zdravia a sociálnu oblasť. - Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča, 2013. ISBN 978-80-89464-23-4, s. 62-71.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Ethical aspects of investing in mutual funds in the context of core European directives. In Current challenges of ethics in business, economics and finance in european countries : proceedings of scientific papers. - Neuchâtel : Faculty of economics and business University of Neuchâtel, 2013. ISBN 978-2-9700901-0-6, s. 131-136.
  článok

  článok

 8. MÁRTON, Milan. Individualizácia, sociabilita, sociálny kapitál. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 471-475 CD-ROM. VEGA 1/1009/11.
  článok

  článok

 9. MÁRTON, Milan. Realizmus, ekonómia a normativita. In Morálka, etika a politika. 500 let Machiavelliho díla "IL Principe". - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2013. ISBN 978-80-86879-41-3, s. 163-169. VEGA 1/1009/11.
  článok

  článok

 10. MARKOVIČ, Peter. Sociálno - etické aspekty finančnej krízy - racionalita alebo iracionalita? In Zdravotníctvo a sociálna práca : ošetrovateľstvo - sociálna práca - verejné zdravotníctvo. - Bratislava : SAMOSATO, 2012. ISSN 1336-9326, 2012, roč. 7, č. 4, s. 80 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk/wp-content/uploads/ZaSP_Cislo_4_2012_SK_Supplementum.pdf>
  článok

  článok