Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 22  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0011147 xpca^"
 1. JAKUBEC, Vladimír - SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, Monika - SOLÍK, Ján. Potreby mladých podnikateľov a prekážky v ich podnikaní. Bratislava : Združenie mladých podnikateľov Slovenska, 2012. 86 s. [2,83 AH]. ISBN 978-80-970916-4-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SOLÍK, Ján. Účtovníctvo a dane podnikateľských subjektov : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. 169 s. [14,027 AH]. ISBN 978-80-225-3179-5. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. JAKUBEC, Vladimír - PACEK, Martin - SOLÍK, Ján. Vývoj harmonizácie v oblasti priamych daní v Európskej únii. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1, s. 26 - 42. VEGA 1/0330/08, 2317120/09 "Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie". 1/0330/08, VEGA, Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii malých a stredných podnikov, osobitne družstiev.
  článok

  článok

 4. JAKUBEC, Vladimír. Strategické aliancie v maloobchode. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2008. ISBN 978-80-225-2552-7, s. 176-183.
  článok

  článok

 5. JAKUBEC, Vladimír. Význam kooperácie MSP v podmienkach jednotného európskeho trhu. In Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 80-225-2308-9, s. 45-50.
  článok

  článok

 6. JAKUBEC, Vladimír. Faktory ovplyvňujúce tvorbu kooperácií MSP. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2007 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie FPM EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2382-0.
  článok

  článok

 7. JAKUBEC, Vladimír. Finančné riadenie malých a stredných podnikov. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 502-508.
  článok

  článok

 8. JAKUBEC, Vladimír. Horizontálna kooperácia v distribučnom reťazci farmaceutického priemyslu SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  článok

  článok

 9. SOLÍK, Ján - ŠÚBERTOVÁ, Elena - JAKUBEC, Vladimír. Vývoj daní v SR po vstupe do EÚ. In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj : sborník příspěvků z konference, Tábor 19.-20.4.2007. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-969-5, s.142-155.
  článok

  článok

 10. JAKUBEC, Vladimír - SOLÍK, Ján. Vplyv legislatívneho prostredia na podnikateľskú sféru v SR. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Vedecká konferencia. Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2364-6, s. 111-116.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.