Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína. [Compliance Číny s WTO – Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky a jak usilovala o získaní statusu tržní ekonomiky]. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 3, s. 245-249 online. Recenzia na: Compliance Číny s WTO – Jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky / Fojtíková, L.:.
  článok

  článok

 2. BROCKOVÁ, Katarína. Čína, EÚ a Reforma WTO. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 115-119 online.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír. Ekonomická integrácia moslimských krajín - možnosti a limity. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 148-159 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok

 4. KURUCZ, Milan. Znižovanie nerovnosti medzi krajinami a medzinárodné organizácie. In Ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja: Agenda 2030 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4489-4, s. 72-79.
  článok

  článok

 5. BROCKOVÁ, Katarína. Čína a jej štatút trhovej ekonomiky v rámci WTO. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 61-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. WORKIE TIRUNEH, Menbere - OBADI, Saleh Mothana - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Severity of export and import trade discrepancies in Slovak Republic. In Challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU. International conference on currency, banking and international finance. 9th International conference on currency, banking and international finance : challenges for financial sector of CEE countries in overcoming problems of economic integration in the EU : conference proceedings : 20 and 21 september 2016, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4284-5, s. [1-10] CD-ROM. APVV-15-0666.
  článok

  článok

 7. KITTOVÁ, Zuzana et al. Európske a medzinárodné obchodné právo. Recenzentky: Elena Kašťáková, Anna Ďurfina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 337 s. [19,52 AH]. KEGA 002EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4290-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 8. STASHUK, Roman. Ukraine´s Accession to the WTO and its Influence on the European Integration of Ukraine. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 1, s. 92-106 online.
  článok

  článok

 9. BROCKOVÁ, Katarína. Aktuálne trendy v rámci systému riešenia sporov vo Svetovej obchodnej organizácii. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1339-3502, 2014, roč. 9, č. 4, s. 170-179 online.
  článok

  článok

 10. DRIENIKOVÁ, Kristína. Nové výzvy obchodnej politiky EÚ po vstupe Ruska do WTO. In Súbor vybraných vedeckých statí riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3988-3, s. 14-24 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok