Výsledky vyhľadávania

 1. FÜLÖP, Martin. Analýza a prognóza jednotlivých komponentov HDP do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 85 s.
  kniha

  kniha

 2. HUDECOVÁ, Martina. Prognóza vývoja spotreby domácností podľa jednotlivých regiónov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 80 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽIAČIK, Peter. Analýza a prognóza vývoja HDP v SR do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. PINKAVA, Richard. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. DANIŠOVÁ, Katarína. Vývoj ekonomiky Slovenska po vstupe do EMU : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. KURCOVÁ, Gabriela. Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha