Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter. Aspekty transparentnosti poistného trhu. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 7-12 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. PÁLEŠ, Michal. Využitie centrálnych limitných viet pri vlastnom posúdení rizika a solventnosti. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 203-210 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - DLÁBIKOVÁ, Hana. Škody spôsobené prírodnými katastrofami a nástroje ich znižovania. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 159-168 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MUCHA, Vladimír. Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 187-194 CD-ROM. VEGA 1/0806/14.
  článok

  článok

 5. ONDRUŠKA, Tomáš. Spotrebiteľ a behaviorálne aspekty dopytu po poistení: teoretické východiská. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 195-202 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SAKÁLOVÁ, Katarína - KOTLÁROVÁ, Alena. Analýza hodnoty portfólia životnej poisťovne. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 234-240 CD-ROM. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 7. SULEJMANI, Dagmar. Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie ako základnej podmienky pre fungovanie poistného trhu. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 241-249 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MARKO, Peter. Riziko zlyhania protistrany v Solvency II. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 34-42 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. Vývojové trendy v poisťovníctve 2014. Zostavovatelia/editors: Zuzana Brokešová, Peter Marko, Tomáš Ondruška. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [258 s., 12,9 AH]. VEGA 1/0681/12, VEGA 1/0431/14. ISBN 978-80-225-3846-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Vývojové trendy v poisťovníctve 2014

  elektronická kniha

 10. MARKO, Peter. Motivačná komunikácia pri kvantitatívne zameranej výučbe v poisťovníctve. In Vývojové trendy v poisťovníctve 2014 : recenzovaný vedecký zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3846-6, s. 169-175 CD-ROM. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok