Výsledky vyhľadávania

 1. Economic studies. Paris : OECD. OECD journal. 1x ročne. ISSN 1995-2848
  časopis

  časopis

 2. OECD Journal on development. Paris : OECD. 4x ročne. ISSN 1816-8124
  časopis

  časopis

 3. OECD journal: General papers. Paris : OECD. OECD journal. 4x ročne. ISSN 1995-2821. Dostupné na : http://dx.doi.org./10.1787/
  časopis

  časopis