Výsledky vyhľadávania

 1. MAŘÍK, Miloš - MAŘÍKOVÁ, Pavla. Aktuální problémy oceňování podniku v České republice. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 75-86.
  článok

  článok

 2. HITTMÁR, Štefan. Informačné prostredie manažéra. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 55-61.
  článok

  článok

 3. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Finanční okolí podniku a jeho vliv na podnikové rozhodování. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 109-112.
  článok

  článok

 4. ŠUBJAK, Jozef. Podnikanie a daňový systém v SR. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 140-143.
  článok

  článok

 5. REMIŠOVÁ, Anna - WINKLER, Ingo. Poznatky z komparácie etických kódexov slovenských a nemeckých firiem. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 169-173.
  článok

  článok

 6. DRANČÁK, Štefan. Etický kódex podnikania - zvýšenie transparentnosti a zníženie korupcie. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 196-199.
  článok

  článok

 7. DROZEN, František. A knowledge of economics and business ethics in the teaching process. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 200-202.
  článok

  článok

 8. LAŠÁKOVÁ, Anna. Výskum ideálnych a reálnych hodnôt v rámci organizačnej kultúry. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 244-248.
  článok

  článok

 9. BLAŽEK, Ladislav - ŠIŠKA, Ladislav. Východiska výzkumu konkurenceschopnosti podniků v České republice. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. FEJFAROVÁ, Stanislava. Podnikanie a verejný záujem v podnikoch dopravy. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. Podnikateľské prostredie a etika podnikania : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2199-X, s. 15-19.
  článok

  článok