Výsledky vyhľadávania

 1. Drive your knowledge be a scientist. International conference. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings : 11th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 23. - 24. 4. 2015, Zlín, Czech Republic. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. CD-ROM [671 s.]. ISBN 978-80-7454-475-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Drive your knowledge be a scientist

  elektronická kniha

 2. Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 7th international scientific conference : april 23 - 24, 2015, Zlín, Czech Republic. Reviewers: Pavel Bednář, Jaroslav Belás ... [et al.]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2015. CD-ROM [1726 s.]. ISBN 978-80-7454-482-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Finance and performance of firms in science, education and practice

  elektronická kniha

 3. KŘEČEK, Stanislav. Má dáti - dal : účtoval jsem u Baťů. Zlín : Nadace Tomáše Bati : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně : Fosfa, 2015. 359 s. ISBN 978-80-905896-4-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KRAMOLIŠ, Jan - KOPEČKOVÁ, Martina. Marketingový nástroj Product placement v českém prostředí. Žilina : GEORG, 2015. 145 s. ISBN 978-80-8154-108-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Znalostní ekonomika. Mezinárodní vědecká konference. Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe : medzinárodní vědecká konference, 29. listopadu 2007 Společenský dům Lázně Luhačovice : recenzovaný sborník příspěvků [abstraktů]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 143 s. OP RLZ 0207. ISBN 978-80-7318-646-3.
  kniha

  kniha

 6. Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu : Zlín, 12. dubna 2007. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 322 s. ISBN 978-80-7318-529-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Internet a bezpečnost organizací. Mezinárodní konference. Internet a bezpečnost organizací : VIII. ročník mezinárodní konference : Zlín, 14. března 2006 : sborník anotací. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. Nestr. ISBN 80-7318-393-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. 243 s. ISBN 80-7318-384-6.
 9. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi. Mezinárodní konference. Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference pod záštitou děkana FaME doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. : Zlín 22.a 23.května 2003. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. 150 s. ISBN 80-7318-130-4.
 10. Marketingový management a manažerský marketing. Mezinárodní vědecké kolokvium. Marketingový management a manažerský marketing (kde a jak by prospělo marketingu více managementu a managementu více marketingu) : sborník z mezinárodního vědeckého kolokvia : Zlín, 22.-23. květen 2002. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. 261 s. ISBN 80-7318-079-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]