Výsledky vyhľadávania

 1. LOYDLOVÁ, Miroslava. Product Placement as an Effective Instrument of Marketing Communication. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 134-142.
  článok

  článok


 2. LOYDLOVÁ, Miroslava. Možnosti etickej regulácie v reklame a ich uplatnenie v praxi. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 149-161.
  článok

  článok


 3. LOYDLOVÁ, Miroslava. Sponzoring ako nástroj budovania imidžu podniku a spoločensky zodpovedného podnikania. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 35-43.
  článok

  článok


 4. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 3]

 5. Aplikovaný marketing. Milan Oreský a kolektív, editor: Milan Oreský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.

 6. LOYDLOVÁ, Miroslava. Marketingová komunikáca v kontexte udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. In Nástroje marketingovej politiky v udržateľných obchodných modeloch : vedecké state. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4248-7, s. 61-73. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 7. ORESKÝ, Milan et al. Aplikovaný marketing. Recenzovali: Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]

 8. LOYDLOVÁ, Miroslava - ACZEL, Alfonz. Krízová komunikácia v potravinárskom podniku. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 235-244 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. KITA, Jaroslav et al. Marketing : praktikum. Recenzentky: Eva Hanuláková, Ľubomíra Strážovská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 142 s. [6,46 AH]. VEGA 1/0282/15. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZJiO4TuOrx> ISBN 978-80-225-4128-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 10. REHÁK, Róbert. [Aplikácie marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 27, s. 453-455. Recenzia na: Aplikácie marketingu / Milan Oreský a kolektív ; recenzenti Jaroslav Kita, Oľga Drahovská. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3801-5.
  článok

  článok