Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTH, Dominik. Fama - French model na amerických akciových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. MELNÍKOVÁ, Natália. Predikcia rastu reálnej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. MAREK, René. Podielové fondy a ETF pre malých investorov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. MÜLLER, Jozef. P2P investovanie : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. KOREŇ, Peter. ETF ako nástroj dlhodobého finančného plánovania : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. JELENÁK, Michal. Alokácia aktív pomocou technickej analýzy : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. HUDÁK, Dávid. Bitcoin ako nástroj hedgingu : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. CHVÍLA, Mário. Optimálna alokácia aktív : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2019. 34 s.
  kniha

  kniha

 9. BIRKUSOVÁ, Alexandra. Vplyv základných úrokových sadzieb ECB na priemerné retailové úrokové sadzby na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. HORVÁTH, Dominik. Porovnanie dlhopisových a a akciových fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Lyócsa. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha