Výsledky vyhľadávania

 1. MIHALOVIČ, Tomáš. Investičné vzťahy EÚ a Číny : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠMEHÝLOVÁ, Alexandra. Projekt „Greater Eurasia“ a jeho vplyv na obchodnú politiku EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 3. FERENCOVÁ, Tatiana. Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vývoj medzinárodného obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. PETERKOVÁ, Ivana. Regionálna ekonomická integrácia v ázijsko-pacifickom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. VRABCOVÁ, Veronika. Hospodárska a obchodná spolupráca EÚ a Japonska : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. DÚBRAVSKÝ, Fedor. Budúcnosť obchodných a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a ASEAN : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. MALÝ, Ivo. Vplyv digitalizácie na medzinárodné obchodné činnosti firiem : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. FIGĽAROVÁ, Jana. Možné konzekvencie politiky D. Trumpa na obchodnú politiku EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 9. SISKOVÁ, Silvia. Vybrané oblasti obchodnej politiky EÚ v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. DRUŽBACKÁ, Barbora. Úloha tranzitných krajín v projekte Novej hodvábnej cesty : diplomová práca. Školiteľ: Kristína Drieniková. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha