Výsledky vyhľadávania

 1. SOPKO, Maroš. Finančná analýza konkrétneho podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KOPÁČ, Jozef. Analýza finančných zdrojov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BAČA, Miloš. Metódy hodnotenia investičných projektov v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PLEŠOVSKÝ, Jozef. Majetková a finančná štruktúra vybraných podnikov financovaných rizikovým kapitálom : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DANKO, Dávid. Inovačná aktivita a finančné zdroje inovačných aktivít v konkrétnom podniku : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 100 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. EŠTVANÍK, Ján. Metódy hodnotenia efektívnosti investičných projektov v konkrétnom podniku : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 89 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ŠOLTYS, Silvester. Sieť obchodných anjelov v podmienkach Slovenskej republiky a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 94 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ORAVEC, Tomáš. Finančná analýza a hodnotenie efektívnosti konkrétneho podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KASANIČOVÁ, Martina. Hodnotenie výkonnosti v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Škol. Magdaléna Freňáková - Karchová. Košice, 2009. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha