Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 21  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0014950 xcla^"
 1. REŽŇÁKOVÁ, Mária - ŠTEFÁNKOVÁ, Stanislava. New Indicators of Innovation Activity in Economic Growth Models. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2022. ISSN 1804-1728, 2022, no. 3, pp. 153-172.
  článok

  článok

 2. KARAS, Michal - REŽŇÁKOVÁ, Mária. The Stability of bankruptcy predictors in the construction and manufacturing industries at various times before bankruptcy. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 116-133.
  článok

  článok

 3. REŽŇÁKOVÁ, Mária - KARAS, Michal. The Prediction capabilities of bankruptcy models in a different environment: an example of Altman model under the conditions in the Visegrad group countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 6, s. 617-633.
  článok

  článok

 4. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 10, s. 118-119. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  článok

  článok

 5. GERTLER, Ľubomíra. [Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov]. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 156. Recenzia na: Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3252-5.
  článok

  článok

 6. KARAS, Michal - REŽŇÁKOVÁ, Mária. Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2011. ISSN 1802-8527, 2011, roč. 5, č. 9, s. 9-23.
  článok

  článok

 7. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice. In Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1, s. 52 - 66.
  článok

  článok

 8. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Řízení kreditního rizika podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1336-3301, 2008, roč. 5, č. 1, s. 59-74.
  článok

  článok

 9. REŽŇÁKOVÁ, Mária. Aplikace principů hodnotového managementu při hodnocení hmotných a finančních investic. In Controlling : aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování. - Praha : Point Consulting, 2007. ISSN 1801-6251, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. REŽŇÁKOVÁ, Mária - MAŠTEROVÁ, Lucie. Využívání komplexních případových studií při výchově finančních manažerů. In Dni otvorených dverí 2005. Konferencia. Dni otvorených dverí 2006 - 8. ročník : vedecké konferencie k ďalšiemu vzdelávaniu na univerzitách, manažmentu, znalectvu a odborný seminár k marketingu. - Bratislava : Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity, 2006. ISBN 80-225-2175-2, s. 141-145.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.