Výsledky vyhľadávania

  1. KAŠPAROVÁ, L.udmila et al. Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí [elektronický zdroj]. Spracovatel: Ústav územního rozvoje Brno, Atelier T-plan Praha, AŽ PROJEKT Bratislava. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ; Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2008. Dostupné na : <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f8901747-69b6-412d-9b5c-63fba8771736> ISBN 978-80-903928-5-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan. Porovnávacia štúdia systémov územného a regionálneho plánovania v krajinách pracovného spoločenstva ARGE DONAULANDER : súhrnná hodnotiaca správa. Bratislava, 2004. 16 s.
  3. TVRDOŇ, Jozef. The concept of interregional co-operation in regional arrangement and development of the Danubian Space : project design. Bratislava, 2004. 14 s.