Výsledky vyhľadávania

 1. ELEXA, Ľuboš - HVOLKOVÁ, Lenka - KNAPKOVÁ, Miroslava. Úpadok ako potenciálny následok nevhodných inovácií. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 56-68.
  článok

  článok

 2. ELEXA, Ľuboš. Zodpovedné podnikanie v cestovnom ruchu v nezodpovednej dobe. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 1, s. 25-35.
  článok

  článok

 3. ELEXA, Ľuboš - KRAFSKÁ, Veronika. Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v SR. In Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference : 26. november 2010 Banská Bystrica. - [Banská Bystrica] : [Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici], [2010]. ISBN 978-80-557-0145-5, s. [1-10].
  článok

  článok