Výsledky vyhľadávania

 1. HOLOUBEK, Jan - SVOBODA, František. Jak vznikal welfare state? Soukromé pojišťovací instituce jako faktický počátek struktur sociálního státu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 43-55.
  článok

  článok

 2. SVOBODA, František. Instituce Monte di pietà: příspěvek k dějinám ekonomiky neziskových organizací. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2013. ISSN 1801-7118, 2013, roč. 9, č. 2, s. 122-133. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174474/2013_02_sets.pdf>
  článok

  článok

 3. SVOBODA, František. Dvě kapitoly z dějin managementu. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 1, s. 48-57. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0152008/2012_01_sets.pdf>
  článok

  článok

 4. SVOBODA, František - HYÁNEK, Vladimír. Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 6, s. 822-839.
  článok

  článok

 5. SVOBODA, František. Podílnické společnosti jako předstupeň demokracie: kapitola z dějin veřejné volby. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2012. ISSN 1801-7118, 2012, roč. 8, č. 2, s. 124-133. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0157450/2012_02_sets.pdf>
  článok

  článok

 6. SVOBODA, František. Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233, 2010, roč. 58, č. 1, s. 105-129.
  článok

  článok

 7. SVOBODA, František. Co, jak a pro koho: hledání odpovědi na základní otázku ekonomie vládnutí. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 8, s. 816-831.
  článok

  článok

 8. SVOBODA, František. Za obzor neoklasické ekonomie: cesta k principům nové institucionální ekonomie. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0032-3233, 2007, roč. 55, č. 4, s. 539-557.
  článok

  článok

 9. SVOBODA, František. Racionalizace systémů řízení organizací v podmínkách přechodu na tržní hospodářství. In Doprava, 1991, roč. 33, č. 3, s. 196-201.
  článok

  článok