Výsledky vyhľadávania

 1. GULČÍK, Marek. Možnosti investovania Private Equity fondov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 72 s.
  kniha

  kniha

 2. LIPTÁK, Peter. Hypotekárne bankovníctvo vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. LEŠUNDÁK, Lukáš. Úloha investičných bánk pri fúziách a akvizíciách : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 87 s.
  kniha

  kniha

 4. GIABLOVÁ, Júlia. Koncentrácia bankového sektora a jej vplyv na cenu bankových produktov : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 71 s.
  kniha

  kniha

 5. MARKULÍKOVÁ, Zuzana. Štátne dlhopisy ako investičný nástroj na finančnom trhu v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBOVIČOVÁ, Zuzana. Projektové financovanie a jeho špecifiká (vo svete a na Slovensku) : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. JAKÚBEKOVÁ, Monika. Sekuritizácia ak forma finančnej inovácie a jej využitie v bankovníctve : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2013. 62 s.
  kniha

  kniha

 8. WILHELM, Michal. Súčasné možnosti financovania bývania na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2012. 83 s.
  kniha

  kniha

 9. BALGOVÁ, Radoslava. Zmeny v oblasti investičného bankovníctva po roku 2008 a ich dopad na svetovú ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. REŠETKA, Martin. Vplyv Basel III na riadenie operačného rizika v komerčných bankách : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Oravíková Podoliaková. Bratislava, 2012. 81 s.
  kniha

  kniha